Informatiebijeenkomsten jaarafsluiting 2019 druk bezocht

Op donderdag 23 januari, in volle zalen, hield de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) informatiebijeenkomsten voor Emissiehandel en Energie voor Vervoer om deelnemers te informeren over de jaarafsluiting.

Emissiehandel

Maaike Breukels, Hoofd Emissiehandel, verwelkomde de 150 aanwezigen en blikte terug op 2019. Een jaar waarin er een stabilisatie zichtbaar was van de ETS –prijs en bedrijven hun belangrijkste verplichtingen nakwamen. Ook werd vooruitgeblikt naar 2021 en de start van de 4e handelsperiode. Over de toewijzing van emissierechten in de 4e handelsperiode komt in april nog een voorlichtingsbijeenkomst.

Adviseurs Wouter Kreiken en Eva Thompson gaven presentaties over de komende jaarafsluiting. Onder andere de deadlines waar bedrijven zich aan moeten houden, hoe emissieverslagen ingevuld moeten worden en hoe emissierechten gekocht en ingeleverd kunnen worden werden aangestipt en uitgelegd.

De presentaties van de NEa zijn hier terug te vinden: Jaarafsluiting 2019 Emissiehandel

Na de lunch werden presentaties gegeven door medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de CO2-heffing en de CO2-minimumprijs. Omdat het hier gaat om beleid dat nog niet definitief is, worden de presentaties nog niet gepubliceerd.

Energie voor Vervoer

Harry Geritz, Hoofd Energie voor Vervoer, opende de bijeenkomst door vooruit te blikken naar de opgaves die er liggen voor de sector. Voor het jaar 2020 ligt er een verplichting van 16,4% hernieuwbare energie, waar dat in 2018 nog 8,5% was. Ook werd er stilgestaan bij de fraude met biodiesel in 2015 en de aanbevelingen die de NEa aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gedaan om het toezicht te versterken.

Peter Vervoorn en Jaap Bousema, adviseurs bij de NEa, volgden met een uitleg en een registerdemonstratie voor de jaarafsluiting 2019 en een vooruitblik op de jaarverplichting en reductieverplichting in 2020 en 2021. Tot slot presenteerde Jeroen Bremmer, projectleider op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, over de implementatie van de Renewable Energy Directive 2 (RED2) die in 2022 in werking treedt.

De presentaties zijn hier terug te vinden: Jaarafsluiting 2019 Energie voor Vervoer

Helpdesk

Tijdens de pauzes en de lunch was er een speciale zaal ingericht waar deelnemers individueel in gesprek konden met medewerkers van de NEa. Zo konden prangende vragen direct beantwoord worden en informatie verduidelijkt waar nodig. Beide bijeenkomsten waren volledig volgeboekt en de NEa kijkt terug op zeer geslaagde bijeenkomsten.