Johan de Leeuw benoemd tot bestuurslid NEa

Ir. Johan de Leeuw is benoemd tot bestuurslid bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Hij is sinds 2012 voorzitter van het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). Van 2008 tot 2012 was hij secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 2012 tot 2016 was hij ABD TOP Consultant.

Johan de Leeuw

Johan over zijn benoeming: "ik vind het belangrijk dat de NEa de komende jaren vanuit de kernactiviteiten haar positie als Autoriteit waarmaakt. Met experts, kennisgedreven en gezaghebbend om de belangrijke maatschappelijke taak te realiseren."

Johan heeft uitgebreide ervaring met publiek toezicht en handhaving. Zo was hij Inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat  (IVW) en lid Bestuursraad V&W en tevens voorzitter Inspectieraad. Ook was Johan in het verleden directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV) en later directeur-generaal bij de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA).