Nederlandse Emissieautoriteit keert 40,5 miljoen emissierechten uit aan Nederlandse bedrijven

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft aan 346 Nederlandse bedrijven, die deelnemen aan het Europese systeem van emissiehandel (EU-ETS), 40,5 miljoen emissierechten uitgekeerd. De totale dagwaarde van deze emissierechten is ca. 1 miljard euro. Bedrijven kunnen de rechten gebruiken om voor hun CO2-uitstoot te betalen, hierbij staat 1 emissierecht gelijk aan de uitstoot van 1 ton CO2. 

Twee rokende schoorstenen

Minder gratis rechten

Het totale aantal uitgekeerde emissierechten neemt jaarlijks af. In 2015 was het aantal uitgekeerde rechten nog 46 miljoen. Deze afname hangt samen met de jaarlijkse daling van de hoeveelheid CO2 die alle Europese ETS bedrijven samen mogen uitstoten. Deze maximale CO2-uitstoot daalt sinds 2013 ieder jaar met 1,74%, en daalt vanaf 2021 ieder jaar met 2,2%.

Emissierechten bijkopen

Veel bedrijven moeten naast de “gratis” rechten nog extra emissierechten kopen om hun volledige CO2-uitstoot te kunnen betalen. Bedrijven kunnen rechten kopen van andere bedrijven die rechten overhouden, op marktplatforms of op veilingen. De opbrengsten van geveilde emissierechten gaan naar de Nederlandse Staat.


Omdat het aantal gratis rechten jaarlijks afneemt moeten bedrijven die hun CO2-uitstoot niet verminderen op termijn steeds meer emissierechten bijkopen. Het emissiehandelssysteem stimuleert zo bedrijven schoner te gaan produceren en de CO2- uitstoot terug te dringen.

Luchtvaart

Ook 11 luchtvaartmaatschappijen die in Nederland deelnemen aan het ETS voor luchtvaart en een toewijzing van gratis emissierechten hebben, hebben samen ongeveer 1,3 miljoen emissierechten ontvangen.