CO2-uitstoot grote bedrijven verder gedaald

In Nederland is in 2019 de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) gedaald met 4,2% t.o.v. 2018.

Hiermee wordt een dalende trend doorgezet die in 2015 begon. In 2019 ging in het in totaal om 83,7 megaton CO2-uitstoot waar dat in 2015 nog 94,1 megaton was. De 420 bedrijven die onder het ETS vallen zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Rokende schoorsteen van een kolencentrale, met berg kolen op de voorgrond.
Beeld: ©NEa

Energiesector voor het tweede jaar op rij schoner dan industrie

De energiesector stootte in 2019 ruim 7,6% minder CO2 uit dan in 2018. Met deze daling stoot de Nederlandse energiesector voor het tweede jaar op rij minder CO2 uit dan de industrie. In de industrie daalt de CO2-uitstoot met 0,8%. Hiermee daalt de uitstoot net als in 2018 licht.

Dat de energiesector zoveel minder uitstoot komt voornamelijk door verminderde uitstoot van CO2 uit steenkool. Waar kolen in 2015 nog verantwoordelijk waren voor ruim 61% van de CO2-uitstoot in de energiesector, is dat in 2019 nog ‘slechts’ 32,6%. Deze daling is waarschijnlijk het effect van een overstap in de energiesector van kolen naar aardgas, biomassa en zon- en windenergie.

Klimaatdoel energiesector in zicht

In 2019 werd er in de energiesector 3,3 Mton CO2 minder uitgestoten waar het klimaatakkoord vraagt om een vermindering van in totaal 20,2 Mton in 2030. Als de energiesector een soortgelijke daling van CO2-uitstoot de komende jaren weet vast te houden wordt dat doel gehaald. Daarvoor is het noodzakelijk dat de ingeslagen weg van verduurzaming en afschakeling van kolen verder wordt gevolgd.