Biobrandstof zorgt voor grote daling CO2-uitstoot

Dankzij de inzet van biobrandstoffen in de Nederlandse vervoersector is ruim 2,5 Mton CO2 bespaard in de brandstofketen. Een reductie van bijna 6% ten opzichte van 2010. 2,5Mton CO2 is te vergelijken met wat een kolencentrale in Nederland gemiddeld uitstootte in 2019.

Bedrijven die brandstof leveren aan de Nederlandse vervoerssector zijn verplicht om een  steeds groter deel van hun leveringen in hernieuwbare energie te doen, bijvoorbeeld in de vorm van biodiesel of elektriciteit. In 2019 was dit een verplicht aandeel van 12,5%.

Nederland bij koplopers in Europa

In Nederland wordt meer dan 80% van de biobrandstof gemaakt van afvalstoffen en doet het daarmee beter dan veel andere Europese landen. De afvalstof waar de meeste biobrandstof van wordt gemaakt is gebruikt frituurvet. Meer dan 60% van de biobrandstof die geleverd is aan de Nederlandse vervoerssector wordt gemaakt van deze afvalstof. De biodiesel die gemaakt wordt van gebruikt frituurvet stoot maar 11% CO2 uit ten opzichte van reguliere diesel en draagt daarmee fors bij aan de CO2-reductie die gerealiseerd is door het gebruik van biobrandstof.

Afval in opkomst

Voor de productie van biobrandstof als benzinevervanger werden in het verleden vaak voedselgewassen ingezet, maar dit is steeds minder het geval. In 2018 was nog ruim 28% van de biobrandstof gemaakt uit voedselgewassen en in 2019 was dit nog maar 17,3%. Het Nederlandse beleid om de inzet van gewassen zoveel mogelijk te beperken en afvalstoffen juist te stimuleren werpt daarmee zijn vruchten af. Biobrandstoffen gemaakt van afvalstoffen leiden namelijk tot veel minder CO2-uitstoot dan de biobrandstoffen gemaakt van voedselgewassen. Daarnaast kunnen maïs, tarwe en de andere gewassen beter worden ingezet in de voedselketen.