Jaarverslag 2019: Hoogtepunten van 15 jaar NEa

Vandaag publiceert de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) het jaarverslag over 2019. Een jaar waarin er veel gebeurde op het gebied van klimaatbeleid en wederom stappen zijn gezet richting de klimaat neutrale samenleving. 

©NEa

Volop in ontwkkeling

De thema’s waar de NEa uitvoering aan geeft en toezicht op houdt, Emissiehandel, Energie voor vervoer en Biomassa, waren ook in 2019 volop in ontwikkeling. Er werd wederom zowel binnen de brandstofketen als binnen de industrie- en energiesector CO2-uitstoot verminderd. Het beleid dat deze dalingen van uitstoot reguleert werd daarnaast ook vernieuwd en uitgebreid.

Zo werd de implementatie van de Renewable Energy Directive 2 (RED2), mede dankzij de NEa, zorgvuldig voorbereid. Waardoor ook vanaf 2021 het gebruik van hernieuwbare energie in de vervoerssector wordt aangemoedigd en er toezicht blijft op de stappen die gezet moeten worden.

De vierde handelsperiode van het EU ETS die vanaf 2021 ingaat is voor een groot deel voorbereid in 2019. Informatie die de Europese Commissie nodig heeft om in 2020 de nieuwe benchmarks te bepalen werd verzameld en gedeeld.

Afscheid Dorette Corbey

Het jaarverslag 2019 is het laatste jaarverslag dat onder de verantwoordelijkheid van Dorette Corbey als bestuursvoorzitter van de NEa tot stand is gekomen. Dorette heeft in die rol de afgelopen 10 jaar een buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de NEa tot de autoriteit die het nu is. Per 1 juli zal zij afscheid nemen van de NEa. In dit artikel kijkt zij terug op deze periode en hoe de NEa zich in die tijd heeft ontwikkeld.

2020

Ook in 2020 streeft de NEa naar een soepele uitvoering van de regelgeving, waarbij bedrijven goed geïnformeerd worden en hun doelen halen. Zo kan Nederland ook dit jaar weer stappen zetten richting de klimaat neutrale samenleving.