Registratie-eis voor particuliere rekeningen in CO2-register

Het verantwoordelijke ministerie van EZK heeft een aanvullende risico-mitigerende maatregel getroffen voor het CO2-register. De maatregel is een registratie-eis voor de rekeninghouders van persoonstegoed- en handelsrekeningen in het Nederlandse Handelsregister. Dit betekent dat alle rekeninghouders met een HR of PTR rekening dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.

De nieuwe regel geldt voor álle rekeninghouders van persoonstegoed- en handelsrekeningen, bestaande en nieuwe en is bekendgemaakt in de Regeling handel in emissierechten.

Wat betekent dit voor u als uw bedrijf een PTR of HR rekening heeft en al in de Kamer van Koophandel ingeschreven staat?
Niets, u hoeft geen actie te ondernemen

Wat betekent dit voor u als uw bedrijf nog niet in Nederland ingeschreven staat en een of meerdere (PTR of HR) rekening(en) in het Nederlandse CO2-register heeft of wilt openen?
Lees hier meer.

[1] Deze eis geldt dus niet voor de rekeninghouders die alleen een Kyoto-rekening of een ETR hebben.

©NEa