Hoe CO2-efficiënt is de Nederlandse industrie?

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft de eerste resultaten van het onderzoek naar de CO2-efficiency van de Nederlandse industrie, die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) valt, gepubliceerd.

De Nederlandse bedrijven die onder het EU ETS vallen stoten CO2 uit. Deze uitstoot wordt gemonitord en jaarlijks gerapporteerd aan de NEa. De totale CO2-uitstoot van de industrie neemt al jaren af en alhoewel dit goed nieuws is zegt het weinig over hoe efficiënt of “schoon” de industrie produceert. Een bedrijf kan minder CO2 gaan uitstoten omdat het geïnvesteerd heeft in een schoner productieproces, maar ook omdat het minder producten is gaan maken. Hoe CO2-efficiënt een bedrijf is wordt bepaald door te kijken naar hoeveel CO2 er wordt uitgestoten bij de productie van een vaste hoeveelheid product.

Het eerste deel van dit onderzoek maakt een vergelijking tussen waar de Nederlandse industrie nu staat en waar de meest CO2-efficiënte 10% van de Europese industrie stond in 2008. Die vergelijking is mogelijk omdat op basis van de gegevens van alle Europese industriële bedrijven in 2008 is vastgesteld hoe CO2-efficient de 10% best presterende bedrijven opereren. Op basis van deze informatie zijn zogeheten benchmarks vastgesteld in 2011. Een benchmark is een maatstaf voor de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het productieproces van de vaste hoeveelheid van een specifiek product, zoals bijvoorbeeld staal, keramiek of papier. Dus hoeveel ton CO2 komt er vrij bij de productie van een ton staal, keramiek, papier etc.  

De resultaten van het onderzoek laten zien dat op dit moment de Nederlandse industrie als geheel, gemiddeld op het niveau presteert van de beste 10% van Europa in 2008. Wel is er een behoorlijke spreiding zowel tussen als binnen de verschillende sectoren. Zoals de onderstaande grafiek ook laat zien.

Binnenkort worden nieuwe en dus meer actuele benchmarks vastgesteld door de Europese Commissie. Dan is het ook mogelijk om de Nederlandse industrie te vergelijken met de beste 10% in Europa in 2018.

Beeld: ©NEa / NEa

Alle resultaten van het eerste onderzoek zijn hier te vinden.