Internetconsultatie Regeling energie voor vervoer 2021 van start

Naar aanleiding van de geconstateerde groei van leveringen van biobrandstoffen aan de zeevaart ten koste van de levering aan wegvoertuigen, is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voornemens om per 2021 inboekingen van biobrandstoffen voor de zeevaart niet langer toe te staan. Dit voornemen is uitgewerkt in een wijziging Regeling energie voor vervoer, die op donderdag 29 oktober jl. ter internetconsultatie is gepubliceerd.

Voor de periode vanaf 2022 is het voornemen om het inboeken van geavanceerde biobrandstoffen in zeevaart toe te staan. Daaraan kunnen nog nadere regels worden gesteld als daar aanleiding toe is met het oog op de nationale vervoersdoelstellingen. In het Integraal Afwegingskader vindt u meer informatie over onder andere de achtergrond en het doel van de beleidswijziging.  Ook bestaat het voornemen om het inboeken van geavanceerde biobrandstoffen, in aanloop naar nieuwe wet- en regelgeving in 2022, mogelijk te maken. Meer informatie hierover volgt.

Informatie over het Integraal Afwegingskader en formele reacties op de voorgestelde wijziging kunnen vanaf heden tot en met 26-11-2020 worden gegeven via deze website.

Close-up van een oliedruppel die in olie valt.
Beeld: ©NEa