Voorlichting CO2-heffing industrie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de industrie de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2030 heeft verminderd met 14,3 Mton CO2. De CO2­-heffing industrie moet borgen dat deze doelstelling gehaald wordt. De Nederlandse Emissieautoriteit krijgt de taak om de CO2-heffing uit te voeren, de heffing te innen en naleving te waarborgen.

Op 12 november 2020 stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel om de CO2-heffing in te voeren, als ook de Eerste Kamer in december vóór de wet stemt is de CO2-heffing van kracht vanaf 1 januari 2021.

Aangezien de CO2-heffing mogelijk al op korte termijn in werking treedt, kiest de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ervoor om bedrijven nu al te informeren over de werking van de CO2‑heffing, de toekomstige tarieven en de berekening van de vrijgestelde emissie per bedrijf.

Een prijs voor CO2-uitstoot

De CO2-heffing koppelt een prijs aan de industriële emissie van een ton CO2. In 2021 is die prijs 30,48 euro. Het tarief loopt daarna ieder jaar op met 10,73 euro om in 2030 uit te komen op 127 euro per ton CO2. De hoogte van het tarief is zo vastgesteld dat het reductiedoel van 14,3 Mton CO2 in 2030, met 75% zekerheid gehaald wordt. Een afnemend deel van de industriële emissies is vrijgesteld van de heffing.

Bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen hoeven niet het volledige tarief te betalen. Het tarief van de heffing wordt voor ETS deelnemers verminderd met de prijs van een emissierecht (EUA) in het ETS. Deze prijs wordt ieder jaar vastgesteld voor het daaropvolgende jaar aan de hand van de gemiddelde prijs van de EUA december future, in september en oktober.

Voor de bedrijven die wel onder de heffing maar niet onder het EU ETS vallen, geldt dat zij wel het volledige tarief voor dat jaar moeten betalen. Voor de industriële emissie van elke ton CO2, verminderd met het aantal dispensatierechten, in 2021 betalen deze bedrijven dus 30,48 euro.

Alle voorlichtingsinformatie omtrent de CO2-heffing vindt u hier.

Meer informatie over het Europese emissiehandelssysteem vindt u hier.

Beeld: ©NEa