Internetconsultatie Besluit energie vervoer 2022-2030 van start

Op 30 november is de consultatie gestart van het ontwerp-Besluit energie vervoer voor de periode 2022-2030. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt hiermee de omzetting voor van het mobiliteitsgedeelte van de herziene Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED2).

Het mobiliteitsgedeelte van de RED2 verplicht de brandstofleveranciers om een stijgende hoeveelheid hernieuwbare energie in vervoer te realiseren. De exacte hoogte van deze hoeveelheid (jaarverplichting) wordt in dit Besluit energie vervoer vastgelegd voor de kalenderjaren 2022-2030. Daarnaast worden de kaders vastgesteld voor deze oplopende jaarverplichting. Het gaat hierbij onder andere om een subdoelstelling en limieten voor de inzet van specifieke soorten hernieuwbare energie, de mogelijke inzet van stimuleringsinstrumenten en de rol van de inboekbevoegdheid voor luchtvaart en zeevaart.

Meer informatie over het afwegingskader en formele reacties op de voorgestelde wijziging kunnen vanaf heden tot en met 06-01-2021 worden gegeven via: https://www.internetconsultatie.nl/redii_besluit_energie_vervoer_kalenderjaren_2022_2030

Benzinepomp met drie opties, met op de achtergrond een grasveld en blauwe lucht.
Beeld: ©NEa