CO2-uitstoot grote bedrijven fors gedaald in coronajaar 2020

In Nederland is in 2020 de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) gedaald met 11,5% t.o.v. 2019.

Het is de grootste daling sinds de start van de derde fase van het ETS in 2013. In 2020 ging in het in totaal om 74,1 miljoen ton (Mton) CO2-uitstoot waar dat in 2019 nog 83,7 Mton was. De 419 bedrijven die onder het ETS vallen zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Kolencentrale met rokende schoorsteen en hopen kool op de voorgrond
Beeld: ©NEa / Istock

Inzet steenkool gehalveerd

De energiesector stootte in 2020 bijna 19% minder CO2 uit dan in 2019 en is daarmee verantwoordelijk voor 7 van de 9,6 Mton CO2 die minder werd uitgestoten. De industrie noteerde vorig jaar een daling van 5% t.o.v. 2019.

Beeld: NEa

Dat de energiesector zoveel minder uitstoot komt voornamelijk door de sterk verminderde inzet  van steenkool. Nederlandse kolencentrales gebruikten in 2019 nog voor 143 Petajoule (PJ) aan energie uit steenkool, in 2020 is dat met 54% gedaald naar 65 PJ. Het aandeel biomassa wat de kolencentrales bijstoken is juist flink gestegen, van bijna 18 PJ in 2019 naar 42 PJ, in 2020. Als de inzet van steenkool en biomassa bij elkaar worden opgeteld blijkt dat er in 2020 ook minder energie is gebruikt door de kolencentrales dan in 2019. Van in totaal 161 PJ in 2019 naar 107 PJ in 2020, een daling van maar liefst 33%. Deze daling lijkt het gevolg van het afschakelen van kolencentrales en een verschuiving in de energiesector van kolen naar aardgas en hernieuwbare bronnen en een afnemende vraag naar elektriciteit door de coronacrisis.

Beeld: NEa

Impact van de coronacrisis

Ook in andere Europese landen is een gelijksoortige daling van de uitstoot van grote bedrijven zichtbaar. De coronacrisis lijkt hiervoor van grote invloed te zijn. In juni ontvangt de NEa productiegegevens van de grote industrie, waardoor zichtbaar wordt in welke mate lagere productie van invloed is geweest op de daling van de CO2-uitstoot en in welke mate verduurzamingsmaatregelen.