NEa Jaarverslag 2020

In een terugblik op het jaar 2020 kun je er niet omheen: de COVID-19-pandemie. Het NEa Jaarverslag 2020, dat vandaag verschijnt, beschrijft – onder meer – de gevolgen van corona voor de Nederlandse Emissieautoriteit en de bedrijven waarop ze toezicht houdt. En vooral ook wat dit allemaal heeft betekend voor de uitstoot van CO2 en de inzet van hernieuwbare energie in vervoer.

Beeld: ©NEa

Door corona zijn de emissiecijfers van 2020 behoorlijk lager dan andere jaren. In totaal is zo'n 15% minder brandstof geleverd aan vervoer. De emissiecijfers van de bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) kenden de grootste daling sinds de start van de 3e handelsperiode in 2013. 

In hoeverre daarbij ook duurzaamheidsmaatregelen een rol hebben gespeeld, moet nog blijken. Feit is dat de Europese doelstellingen voor CO2-reductie op de valreep van 2020 flink zijn aangescherpt: naar 50 tot 55% en uiteindelijk misschien zelfs 65% in 2030 ten opzichte van 1990.

Nieuw bestuur

Met alle nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen gaat de NEa actief aan de slag. Aangevoerd door een nieuw bestuur dat vorig jaar is aangetreden, bestaand uit Jolande Sap, Johan de Leeuw en Mark Bressers als directeur-bestuurder. Met als doel: de verdere uitbouw van de NEa als dé gezaghebbende onafhankelijke autoriteit voor uitvoering en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.