Nederland verdient ruim 441 miljoen euro aan verkoop CO2-rechten

De Nederlandse overheid heeft in 2020 ruim 441 miljoen euro verdiend aan de verkoop van emissierechten. Nederland veilde bijna 18 miljoen emissierechten voor het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS). Binnen het EU ETS moeten bedrijven emissierechten inleveren om hun CO2-uitstoot te compenseren, 1 emissierecht staat daarbij gelijk aan de uitstoot van 1 ton CO2. 

In 2019 leverde de verkoop van emissierechten Nederland 440 miljoen euro op. Dat de opbrengst bijna gelijk is gebleven ondanks een prijs die in de loop van 2020 opliep naar 30 euro stijgende veilingprijs, heeft te maken met een korte maar sterke daling van de prijs aan het begin van de coronacrisis. Daarmee komt de gemiddelde prijs van emissierechten over 2020, 24,31 euro, op bijna hetzelfde niveau uit als over 2019, 24,61 euro.

Verkoop emissierechten gehalveerd

De daling van het aantal geveilde emissierechten sinds 2018 komt door de in 2019 in werking getreden  marktstabiliteitsreserve (MSR). De Europese Commissie heeft de MSR ontworpen met als doel vraag en aanbod van emissierechten meer in balans te brengen. Het feit dat er minder emissierechten geveild worden, heeft volgens marktanalisten de prijs van een emissierecht opgedreven. Het gevolg hiervan is dat de prijsprikkel van het ETS, die bedrijven moet stimuleren om hun productie te verduurzamen, effectiever wordt.

Veilingen

De industrie en de elektriciteitsproducenten in Europa moeten jaarlijks emissierechten inleveren om de CO2-uitstoot te dekken. Een deel van de rechten wordt gratis verstrekt aan de industrie en een deel wordt geveild door Europese overheden. Elektriciteitsproducenten moeten sinds 2013 al hun rechten kopen. Het totaal aantal beschikbare rechten is gemaximeerd en dit plafond neemt ook jaarlijks af. Bedrijven die meer rechten nodig hebben dan zij gratis krijgen om voor hun CO2‑uitstoot te betalen, kopen deze rechten op veilingen of van elkaar. De opbrengsten van de veilingen gaan naar de Nederlandse schatkist. De prijs van emissierechten is in 2021 gestegen naar rond de 50 euro, als de prijs rond het huidige niveau blijft zal de opbrengst voor Nederland navenant meestijgen.