2,1 miljoen ton minder CO2-uitstoot dankzij biobrandstof

Benzine en diesel worden in Nederland steeds vaker vervangen door duurzame brandstoffen. Met name biobrandstoffen gemaakt uit afvalstoffen worden veel gebruikt, maar ook elektriciteit en biogas zijn in opmars. In 2020 bestond ruim 16,5% van de totale levering van brandstof aan de Nederlandse vervoersmarkt uit hernieuwbare energie. In 2019 was dat nog maar 12,7%. Dankzij de toename van biobrandstof is er in 2020 2,1 miljoen ton CO2 minder uitgestoten in de vervoerssector ten opzichte van de situatie van 2010. Dit blijkt uit de totaalrapportage Energie voor Vervoer 2020 van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), verantwoordelijk voor het uitvoeren van de klimaatdoelstelling hernieuwbare energie in de vervoerssector.

©NEa

Afval in de tank

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert al jaren beleid ter stimulering van de inzet van afvalstoffen voor biobrandstoffen. De in Nederland gebruikte biobrandstoffen worden voor 81% gemaakt van afvalstoffen zoals gebruikt frituurvet, dierlijk vet en zetmeelslurry. Nederland is hiermee één van de koplopers in EU. De biodiesel die gemaakt wordt van gebruikt frituurvet stoot maar 12% CO2 uit ten opzichte van reguliere diesel en draagt daarmee fors bij aan de behaalde CO2-reductie.

Geen palm en soja

Conform de afspraken uit het Klimaatakkoord zijn er ook in 2020 geen biobrandstoffen uit palmolie en soja geleverd aan de Nederlandse vervoersmarkt. Dat is niet alleen goed nieuws voor het regenwoud maar ook voor de CO2-uitstoot. Biobrandstoffen gemaakt van afvalstoffen leiden in het algemeen namelijk tot veel minder CO2-uitstoot dan de biobrandstoffen gemaakt van voedselgewassen. Daarnaast kunnen maïs, tarwe en de andere gewassen beter worden ingezet in de voedselketen.