Internetconsultatie wijziging Regeling energie vervoer van start

In januari van dit jaar is de herziene Regeling energie vervoer in werking getreden, waarin RED II en het Klimaatakkoord zijn geïmplementeerd.

In de loop van 2022 is gebleken dat enkele artikelen en bijlagen van de Regeling verbetering behoeven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt daarom een wijziging van de Regeling energie vervoer voor.  
De consultatie op de voorgenomen wijzigingen is onlangs gestart en loopt t/m 3 november 2022.

De voornaamste wijzigingen richten zich op het wegnemen van een ontstane belemmering voor het inboeken van leveringen aan de binnenvaart en leveringen van EN15940 biobrandstof, het uitbreiden van de lijst van inboekbare vaste installaties en het opnemen van een nieuwe grondstof in bijlage 5. Daarnaast wordt in de consultatie een mogelijke verlaging van de multiplier zeevaart voorgelegd.

Hier kunt u van 6 oktober t/m 3 november 2022 uw zienswijze geven op de wijziging van de Regeling.

Als u inhoudelijke vragen heeft over de wijziging van de Regeling, dan kunt u deze stellen via de ‘reageerknop’ op de webpagina van de internetconsultatie. De vraagafhandeling loopt niet via de NEa.