Vivian Koura gestart als hoofd Energie voor Vervoer

Op 13 februari is Vivian Koura gestart als hoofd Energie voor Vervoer bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Als hoofd van deze afdeling gaat ze zich bezighouden met het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie- en het verminderen van de CO2-uitstoot in de Nederlandse vervoerssector.

Haar ervaring als manager deed Vivian op bij verschillende onderdelen van de Rijksoverheid. Voor haar aanstelling bij de NEa was zij afdelingshoofd Gasnetten en Groningen bij Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM). Daar werkte ze onder andere aan toezicht op de veiligheid van de distributie van gas.

Daarvoor was ze teammanager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Verder werkte zij in verschillende juridische functies, onder andere bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Vivian heeft een juridische achtergrond. Zij studeerde voor haar loopbaan Europees en internationaal Recht aan de Katholieke Universiteit Brabant en Onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vivian Koura
Beeld: NEa
Vivian Koura, hoofd Energie voor Vervoer

“De opgaven op het terrein van hernieuwbare energie zijn groot en die uitdaging ga ik graag aan.

Gemotiveerd en met veel energie ga ik aan de slag om samen met de afdeling, beleid en de marktpartijen te werken aan de noodzakelijke energietransitie.”