NEa breidt taken uit en groeit in omvang: klimaatdoelen EU stellen nieuwe eisen aan uitvoeringsorganisatie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) zal de komende jaren nieuwe taken op zich nemen en in omvang groeien, zo blijkt uit de eerste Stand van de NEa. De uitbreiding van taken hangt samen met het akkoord over Fit for 55 van de Europese Unie, dat nieuwe eisen stelt aan de uitvoering van marktinstrumenten die bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving. Zo is de NEa onder meer verantwoordelijk voor de uitbreiding van het Europese systeem van CO2-emissiehandel naar de gebouwde omgeving, kleine industrie en wegtransport (ETS 2).

De Stand van de NEa biedt inzicht in de uitvoering van en dienstverlening aan de systemen van emissiehandel en energie voor vervoer en de observaties over de werking in de praktijk van de regelgeving die de NEa uitvoert. Het document is een aanvulling op de jaarlijkse publicaties en heeft als doel knelpunten en risico’s te signaleren en bij te dragen aan het oplossen van deze punten.

Uit het rapport blijkt dat hoewel de NEa een relatief kleine organisatie is, zij in staat is om maatwerk te leveren en flexibele nalevingshulp en beleidsadvies te bieden aan haar verschillende doelgroepen. Variërend van eenmansbedrijven tot multinationals en van startups tot gevestigde namen.

Als uitvoerder en toezichthouder van de marktinstrumenten emissiehandel en hernieuwbare energie voor vervoer zal de NEa zich blijven richten op ondersteuning bij de naleving.