Europese Commissie informeert importeurs over gevolgen van CBAM

In zes webinars, startend vanaf 15 september, worden importeurs van: cement, aluminium, kunstmest, elektriciteit, waterstof- en ijzer & staal nader geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe CBAM-regels.

Beeld: ©NEa

CBAM, of voluit het Carbon Border Adjustment Mechanism, treedt vanaf 1 januari 2026 volledig in werking. Van oktober 2023 tot en met december 2025 geldt een overgangsperiode. In deze overgangsperiode moeten importeurs van CBAM-goederen de hoeveelheid CO2 rapporteren die is vrijgekomen bij de productie van die goederen. Daarbij geldt een minimumwaarde van € 150,- per zending. Daaronder is er geen verplichting. De rapportage wordt één keer per kwartaal ingediend bij de Europese Commissie die daarvoor een systeem ter beschikking zal stellen.

Recent is de regeling voor de overgangsperiode gepubliceerd met de details van de  rapportageverplichtingen en de wijze waarop de CO2 uitstoot bij de productie moet worden bepaald. Om de betrokken sectoren op weg te helpen heeft de commissie guidance documenten gepubliceerd voor importeurs en producenten in derde landen en worden sectorspecifieke webinars georganiseerd.

Meer informatie is beschikbaar via de website van de EC. Hier is ook de aanmelding voor de webinars. Ook op  de website van de NEa vind u meer informatie.