NEa Quick scan dubbeltelling

Het ministerie van IenM heeft de NEa gevraagd een onderzoek uit te voeren om meer zicht te krijgen op de eventuele kwetsbaarheden in de dubbeltellingsystematiek en de mogelijke oplossingen om deze kwetsbaarheden te verkleinen. Deze quick scan geeft een kwalitatief beeld van de belangrijkste kwetsbaarheden. Daarnaast geeft de NEa aanbevelingen om de kwetsbaarheden te verminderen.