Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2019

De NEa heeft de wettelijke taak om jaarlijks te rapporteren aan de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de resultaten die zijn bereikt op nationaal niveau voor de wet- en regelgeving energie voor vervoer.

Dit betreft o.a. de totale hoeveelheid ingeboekte hernieuwbare energie in een kalenderjaar (inclusief de hoeveelheid dubbeltellende biobrandstoffen) en de bijbehorende duurzaamheidskenmerken: aard en herkomst van de grondstoffen en gehanteerde duurzaamheidssystemen.