Als een CBAM-goed is geproduceerd met inputmaterialen uit de EU, moeten deze materialen dan worden meegenomen bij het bepalen van de ingebedde emissies?

Bij de bepaling van de ingebedde emissies moet ook rekening worden gehouden met relevante Inputmaterialen/precursoren die in de EU zijn geproduceerd. Als een inputmateriaal als oorsprong EU heeft, kunt u de Koolstofprijs die hierover in de EU is betaald in het CBAM-rapport opgeven.