Welke verslagperiode moet ik gebruiken?

De standaard verslagperiode van de producent voor de bepaling van de ingebedde emissies is een kalenderjaar. De producent kan ook kiezen voor een boekjaar van de producent, als dat een hogere gegevenskwaliteit garandeert of voor de verslagperiode die van toepassing is binnen een regeling voor Koolstofbeprijzing in Derde landen of monitoring van emissies in het land of regio waar de Installatie zich bevindt, mits deze ten minste drie maanden beslaat.

De verslagperiode die wordt gebruikt voor het CBAM-rapport is in principe de meest recente periode die beschikbaar is. Idealiter zou dus het kalenderjaar 2023 de verslagperiode voor het eerste CBAM-rapport zijn. Zie de tabel hieronder voor meer voorbeelden.

Rapportageperiode Deadline CBAM-rapport Verslagperiode producent
Okt 2023 – Dec 2023 31 januari 2024 2023
Jan 2024 – Mrt 2024 30 april 2024 2023
Apr 2024 – Jun 2024 31 juli 2024 2023
Jul 2024 – Sep 2024 31 oktober 2024 2023
Okt 2024 – Dec 2024 31 januari 2025 2024