Wie is de producent?

Wie de Producent is van de CBAM-goederen, moet u achterhalen via uw leverancier. Het kan zijn dat u in het begin van de overgangsperiode hierover nog onvoldoende informatie heeft. Daarom mag u tot 1 juli 2024 Standaardwaarden gebruiken voor het CBAM-rapport. Deze standaardwaarden zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.