Wie is er verantwoordelijk voor dat de gegevens juist zijn?

De CBAM-aangever is degene die de wettelijke verplichting heeft om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens worden gerapporteerd. Deze zal dus moeten nagaan en borgen dat de informatie die geleverd wordt door de Producent voldoet aan de eisen.