Dispensatierechten

Een deel van de jaarlijkse CO2-uitstoot van installaties onder de CO2-heffing industrie wordt vrijgesteld van de heffing. De vrijgestelde uitstoot wordt uitgedrukt in zogeheten dispensatierechten (DPR’s). Één DPR staat gelijk aan de uitstoot van 1 ton CO2.

DPR’s worden na ieder belastingjaar berekend en uiterlijk op 30 april gestort op de rekening van elke installatie. DPR kunnen, binnen het overdrachtstijdvak van 1 mei tot en met 31 augustus, worden overgedragen in het CO2-heffingsregister. Meer informatie over handelspartijen in dispensatierechten vindt u hier.

Gebruik DPR

DPR kunnen alleen gebruikt worden voor het belastingjaar waarvoor ze gestort zijn. Na de overdrachtsperiode zijn overdraagbare dispensatierechten niet meer bruikbaar en u kunt deze ook niet meenemen naar een later jaar.

Een eventueel DPR overschot kan een installatie, gedurende het overdrachtstijdvak, overdragen tussen verschillende installaties binnen het bedrijf, overdragen aan een ander bedrijf, of laten staan op de rekening. Indien van toepassing wordt (vanaf 2023) een evt. overschot automatisch verrekend met eerder betaalde belasting.