Handel in dispensatierechten

Installaties die onder de CO2-heffing vallen, hebben een rekening in het CO2-heffingsregister (CHeR). Vanuit deze rekening kunnen dispensatierechten (DPR’s) worden overgedragen aan andere installaties.

De NEa beheert CHeR, waar rechten kunnen worden overgedragen, en faciliteert daarmee de overdracht van de DPR’s. De NEa is echter geen partij bij de handel in DPR’s. De NEa kan en mag niet bemiddelen tussen bedrijven om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en is ook geen partij bij het maken van prijsafspraken tussen bedrijven die DPR’s willen overdragen.

CHeR is dus geen handelsplatform. Het organiseren van een platform waar vraag en aanbod samenkomen is door de wetgever overgelaten aan de marktpartijen. Op dit moment is er echter nog geen platform beschikbaar. Dit betekent dat bedrijven die een tekort aan DPR’s willen aanvullen of DPR’s aan anderen willen aanbieden, zelf een partij moeten zoeken om mee te handelen. 

Uit het oogpunt van bedrijfsvertrouwelijkheid kan de NEa geen overzicht publiceren van het overschot en tekort aan DPR’s per installatie. Het totale aantal gestorte DPR's en de industriële emissie per installatie worden wel gepubliceerd.

Installaties kunnen rechtstreeks andere installaties benaderen om DPR's te kopen of verkopen. Daarnaast zijn er handelspartijen die diensten aanbieden om te bemiddelen.

Bij de NEa hebben zich de volgende partijen gemeld die zich bezig houden met DPR’s *):

*) Andere handelspartijen met DPR-bemiddelingsdiensten of -initiatieven kunnen zich ook melden bij de NEa.