Rapportages hernieuwbare Energie voor Vervoer

De NEa benut haar kennis en ervaring als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie om de overheid en andere relevante partijen te informeren.

De NEa is wettelijk verplicht om jaarlijks rapportages te publiceren met bepaalde gegevens uit het Register Energie voor Vervoer (REV):

 • HBE-rapportages EV (6 keer per jaar),
 • Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland (1 keer per jaar),
 • Rapportage per inboeker EV (1 keer per jaar).

Daarbij signaleert de NEa relevante ontwikkelingen en adviseert ze over uitvoeringsconsequenties.

HBE-rapportage

Elke HBE-rapportage geeft inzicht in de totale hoeveelheid HBE’s die beschikbaar is op rekeningen in het REV. De rapportage maakt onderscheid tussen de hoeveelheid door inboekingen gecreëerde HBE’s en de hoeveelheid gespaarde HBE’s.

De HBE-rapportage in maart biedt tevens inzicht in de totale hoeveelheid benodigde HBE’s om aan de jaarverplichting te voldoen. Deze rapportages publiceert de NEa ter ondersteuning van de markt.

Soorten HBE's Publicatiedata

Sinds 4 juli 2022 wordt gerapporteerd over de vier soorten HBE’s:

 • HBE Geavanceerd (HBE-G),
 • HBE Conventioneel (HBE-C),
 • HBE Overig (O),
 • HBE Bijlage IX-b (HBE-B).

De publicatiedata zijn elk jaar op:

 • 4 januari
 • 4 maart
 • 4 april
 • 10 mei
 • 4 juli
 • 4 oktober

Verschenen rapportages

Rapportage hernieuwbare Energie voor vervoer

De jaarlijkse Rapportage hernieuwbare Energie voor Vervoer in Nederland bevat informatie over de totale hoeveelheid ingeboekte hernieuwbare energie in het kader van Energie voor Vervoer in een kalenderjaar.

De Rapportage hernieuwbare Energie voor vervoer in Nederland:

 • geeft een toelichting op de totale hoeveelheid ingeboekte hernieuwbare energie, inclusief de hoeveelheid dubbeltellende biobrandstoffen;
 • gaat in op de duurzaamheidskenmerken: aard en herkomst van de grondstoffen, gehanteerde duurzaamheidssystemen in Nederland;
 •  verschijnt 1 x per jaar.

Verschenen rapportages

Rapportage per inboeker

De jaarlijkse Rapportage per inboeker gaat over de duurzaamheidskenmerken van de ingeboekte vloeibare biobrandstoffen in een kalenderjaar, per individueel inboekend bedrijf. De rapportage bevat informatie over:

 • het soort biobrandstof;
 • de aard en herkomst van de grondstoffen;
 • de gehanteerde duurzaamheidssystemen.

De rapportage per inboeker verschijnt 1 maal per jaar.​​​

Verschenen rapportages