De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) borgt als uitvoeringsorganisatie en toezichthouder dat bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging, voldoen aan hun verplichtingen.

De NEa is een agentschap, met een bestuur als een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is samen met het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de ontwikkeling van klimaat- en hernieuwbare energiebeleid. De NEa zorgt op haar domein voor de uitvoering van dit beleid.

Thema’s waarbinnen de NEa haar taken uitvoert, zijn:

  • Emissiehandel voor de industrie- en energiesector (EU ETS)
  • Emissiehandel voor luchtvaart (EU ETS luchtvaart)
  • Energie voor Vervoer (EV)

De NEa voert taken uit als:

  • Verlenen en actualiseren van emissievergunningen;
  • Toewijzen en verlenen van emissierechten;
  • Beheren van de registers voor EV en EU ETS;
  • Veiler van emissierechten;
  • Toezicht houden op de naleving van wetten en regels.