Veiligheidsmaatregelen voor gebruikers NEa-registers

Dit informatieblad is bedoeld voor gebruikers van de registers die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) beheert. De NEa spant zich in om de registers te beveiligen tegen ongewenst gebruik. Ook u als gebruiker speelt een belangrijke rol in de beveiliging van de registers. In dit informatieblad leest u alles over maatregelen die u kunt nemen om de registers veilig te gebruiken.