NEa publiceert rapport 'Voortgang Emissiehandel 2015'

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft vandaag het rapport ‘Voortgang Emissiehandel 2015’ gepubliceerd. Dit rapport geeft inzicht in de CO2-emissiegegevens van de Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen.

Twee rokende schoorstenen

CO2-uitstoot Nederlandse ETS-bedrijven licht gestegen

Uit het rapport blijkt onder andere dat de 450 Nederlandse bedrijven die aan het EU ETS deelnemen, in 2014 in totaal 89 Mton CO2 hebben uitgestoten. Dit is 2,1 Mton (2,4%) meer dan in 2013. Deze stijging is het gevolg van een wijziging in de brandstofmix, met name in de elektriciteitssector. De elektriciteitscentrales hebben in 2014 meer steenkool en minder aardgas als brandstof ingezet.

Forse daling toewijzing van gratis emissierechten

Het rapport toont verder aan dat de toewijzing van gratis emissierechten fors is gedaald. Ten opzichte van de 2e fase (2008-2012) van het EU ETS ontvingen Nederlandse bedrijven in 2014 ongeveer 45% minder gratis emissierechten. De hoeveelheid gratis emissierechten die jaarlijks aan de bedrijven wordt gegeven, neemt tijdens de 3e fase (2013-2020) nog verder af. In 2020 ontvangen de Nederlandse bedrijven ongeveer 17% minder gratis emissierechten dan in 2013.

Minder rechten geveild, veilingprijs stijgt

Door de Europese ’backloading' maatregel zijn in 2014 minder emissierechten geveild. Mede door het lagere aantal geveilde emissierechten is de veilingprijs flink gestegen. Hierdoor is de opbrengst voor de Nederlandse schatkist nagenoeg gelijk gebleven.

Voorlopig nationaal emissiecijfer 2014

Voor het voorlopige, nationale emissiecijfer 2014 en meer informatie over de CO2-uitstoot door de niet-ETS sectoren, zie de websites van Emissieregistratie, het CBS en het Compendium voor de Leefomgeving.