Rapport Voortgang Emissiehandel 2015

Dit rapport geeft inzicht in de CO2-emissiegegevens van de Nederlandse bedrijven die van 2008 tot en met 2014 aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnamen.