Eerste HBE-rapportage onder gewijzigde systematiek Energie voor Vervoer 2018

Op 4 juli 2018 publiceerde de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) de eerste HBE-rapportage in lijn met de per 1 januari 2018 geldende systematiek. Hierin staat het aantal hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) dat op de rekeningen in het Register Energie voor Vervoer (REV) staat.

Wettelijke verplichting rapportage

De NEa heeft de wettelijke verplichting om periodiek te rapporteren over het aantal HBE’s dat beschikbaar is in het REV. In de HBE-rapportage juli 2018 publiceert de NEa het aantal HBE's gespaard uit 2017 en HBE's aangemaakt door inboekingen over 2018

Spaarsaldo en inboekingen over 2018

Op 1 juli 2018 zijn er 4,75 miljoen HBE’s beschikbaar op de rekeningen in het Register Energie voor Vervoer (REV). Als gevolg van de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor Energie voor Vervoer is het REV tot 16 juli 2018 gesloten. Hierdoor hebben er tot 1 juli geen inboekingen kunnen plaatsvinden.

Het volledige HBE-saldo beschikbaar op de rekeningen in het REV bestaat hierdoor uit HBE's gespaard uit 2017. Het spaarsaldo uit 2017 is omgezet naar HBE Conventioneel, conform de wijziging van de Wet milieubeheer. 

Vanaf 16 juli 2018 is het REV weer toegankelijk en is het mogelijk om leveringen die zijn gedaan sinds 1 januari 2018 in te boeken

Gewijzigde systematiek Energie voor Vervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer aangepast. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de uitvoeringssystematiek van Energie voor Vervoer. Op 1 juli 2018 zijn de titels 9.7 en 9.8 van de Wet milieubeheer, het Besluit energie vervoer en de Regeling energie vervoer met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018 in werking getreden.

Wat de wijzigingen betekenen voor het inboeken van HBE’s en het nakomen van verplichtingen, staat beschreven op de NEa website Energie voor Vervoer.