Informatiebijeenkomsten jaarafsluiting 2018

Op 15 en 17 januari organiseerde de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) in de Jaarbeurs (Utrecht) informatiebijeenkomsten voor Energie voor Vervoer en Emissiehandel om de deelnemers te informeren over de jaarafsluiting 2018.

Informatiebijeenkoomst EH

Toewijzing emissierechten en jaarafsluiting 2018 EU ETS
Maaike Breukels, manager emissiehandel, ontving maar liefst 250 deelnemers verspreid over twee volle dagen.

In de ochtend waren er presentaties door adviseurs Wouter Kreiken, Eva Thompson en Renée Dubbeldeman over de komende jaarafsluiting. Hierin werd het geheugen van iedereen opgefrist over het indienen van het emissieverslag en het inleveren van de emissierechten.

Na deze presentaties werd de rest van de dag informatie gegeven over de toewijzing van gratis emissierechten voor de periode 2021-2025. Adviseurs Steven Bank, Roderik de Ridder en Charlotte Spitters namen iedereen mee langs de verschillende onderwerpen die voor de nieuwe periode van toewijzing relevant zijn.

Op de website van de NEa staan de presentaties van de bijeenkomst en hier vindt u ook meer informatie over de toewijzing van gratis emissierechten en de jaarafsluiting 2018.

Jaarafsluiting 2018 Energie voor Vervoer (EV)
Harry Geritz, manager Energie voor Vervoer, verwelkomde ruim 60 gasten. Hij opende ook een discussie over de uitspraak van de Raad van State. Die heeft onlangs vastgesteld dat mobiele machines die niet voor vervoer gebruikt worden, ten onrechte onder de reikwijdte van de bijmengverplichting vielen in de periode 2011-2014. De NEa zal de brandstofleveranciers in kwestie compenseren. De NEa neemt de goede aandachtspunten en suggesties die tijdens de bijeenkomst zijn geuit ter harte en zal op korte termijn over de verdere opvolging van de uitspraak communiceren.

Peter Vervoorn en Kirstine Schiebel, adviseurs bij de NEa, volgden met een uitleg en een registerdemonstratie over de jaarafsluiting 2018 voor bedrijven  met een jaarverplichting.

Tijdens de bijeenkomst kwam ook het recente besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ter sprake om het sparen van HBE’s van 2019 naar 2020 mogelijk te maken. Tot voor kort bestond hierover nog geen duidelijkheid. De NEa zal hieraan in een volgende nieuwsbrief aandacht besteden.

Op de NEa website is de presentatie van de informatiebijeenkomst te vinden en alle informatie over de jaarafsluiting 2018, met de daarbij horende deadlines.

Levendige bijeenkomsten
Het waren op beide dagen levendige bijeenkomsten, met veel vragen en goede discussies. De gesprekken tijdens de lunch, borrel en in de wandelgangen boden voor de deelnemers en de NEa zelf weer een mooie gelegenheid om allerlei ontwikkelingen en vraagstukken te bespreken. De NEa kijkt dan ook terug op zeer geslaagde bijeenkomsten en is blij met de positieve feedback van de deelnemers. Voor de NEa is dit een bevestiging dat dit soort dagen de moeite waard zijn om te blijven organiseren.

Informatiebijeenkomst lunch