CO2-uitstoot Europese ETS-luchtvaart stijgt verder

In 2018 is de CO2-uitstoot van de vluchten binnen Europa (ETS luchtvaart) met 4% gestegen. Dit komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse stijging van 5% tussen 2013 en 2018. Dit laten de uitstootcijfers zien die onlangs door de Europese Commissie zijn gepubliceerd. Dit is in tegenstelling tot de meeste andere sectoren onder emissiehandel, die juist een daling hebben ingezet.

De CO2-uitstoot in de ETS luchtvaartsector blijft groeien ondanks efficiencyverbeteringen en ondanks het feit dat luchtvaartmaatschappijen door stijging van hun CO2-uitstoot steeds meer rechten moeten aankopen. De belangrijkste verklaring hiervoor is simpelweg groei van de sector: het aantal Europese passagierskilometers blijft toenemen en efficiƫntieverbeteringen in de sector kunnen deze groei niet bijhouden.* Naast efficiƫntieverbeteringen is de inzet van biobrandstoffen het belangrijkste middel binnen ETS luchtvaart om CO2 te reduceren.

Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)
De luchtvaartsector ontvangt, net als een aantal andere sectoren, een deel van de emissierechten gratis als percentage van het voor luchtvaart vastgestelde plafond. Dit plafond blijft gelijk tot 2020 en gaat vanaf de nieuwe handelsperiode (2021) dalen in lijn met de lineaire factor die geldt voor het gehele EU ETS. Hiermee daalt ook de hoeveelheid gratis emissierechten.

In het EU ETS is luchtvaart een relatief kleine sector en betreft op dit moment alleen de vluchten tussen de landen binnen de Europese Economische Regio. De uitstoot ervan beslaat nu 3,8% van het deel van de CO2-uitstoot die in Europa onder het ETS wordt geregistreerd. Maar als de groei van deze sector doorzet en andere sectoren verder reduceren krijgt luchtvaart een steeds groter aandeel.

*= Milieurapport over de Europese Luchtvaart 2019

Vliegtuig