Opbrengst veiling emissierechten levert Nederland half miljard euro op

De Nederlandse overheid heeft in 2018 ruim 504 miljoen euro verdiend aan de verkoop van emissierechten. Hiervoor zijn 32,5 miljoen emissierechten van Nederland geveild voor het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS). In 2017 leverde de verkoop van emissierechten Nederland nog 190 miljoen op. Dat de opbrengst zo fors is toegenomen komt doordat de prijs van een emissierecht in 2018 sterk gestegen is: van 8 euro in januari tot ruim 20 euro in december 2018. Dit is te lezen in de veilingmonitor 2018 van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) die vandaag is verschenen.

Overzicht geveilde emissierechten 2018

Prijs emissierecht sterk gestegen

De stijging kan onder meer worden verklaard doordat in 2017 is besloten om de marktstabiliteitsreserve (MSR), een Europese beleidsmaatregel, aan te scherpen. Hierdoor worden er vanaf 2019 minder emissierechten geveild, met als doel vraag en aanbod van emissierechten meer in balans te brengen. Dit vooruitzicht heeft volgens marktanalisten de prijs van een emissierecht opgedreven. Met als gevolg dat de prijsprikkel van ETS, die bedrijven moet stimuleren om hun productie te verduurzamen, effectiever wordt.

Veilingen

De industrie en de elektriciteitsproducenten in Europa moeten jaarlijks emissierechten inleveren om haar CO2-uitstoot te dekken. Een deel van de rechten wordt gratis verstrekt aan de industrie en een deel wordt verkocht op de veilingen. Elektriciteitsproducenten moeten sinds 2013 al hun rechten kopen. Het totaal aantal beschikbare rechten is gemaximeerd en dit plafond neemt ook jaarlijks af. Bedrijven die meer rechten nodig hebben dan zij gratis krijgen om voor hun  CO2-uitstoot te betalen, kopen deze rechten op veilingen. De opbrengsten van de verkoop gaan naar de Nederlandse overheid.