Fraude met biodiesel: aanpakken en investeren in vertrouwen

In 2015 is door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) vastgesteld dat er ernstige verdenkingen waren tegen een biodieselproducent die ten onrechte biotickets* creëerde. De NEa doet bij vermoedens van fraude altijd aangifte en heeft het Openbaar Ministerie destijds verzocht verder onderzoek te doen. Donderdag 22 augustus j.l. deed de rechtbank Overijsel uitspraak in deze zaak. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden (waarvan 10 maanden voorwaardelijk) wegens fraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Twee medeverdachten kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een taakstraf opgelegd. Het biodieselbedrijf waaraan deze verdachten zijn verbonden, moet een boete van 400.000 euro betalen. Het Functioneel Parket van het OM en de ILT/IOD voeren op dit moment, mede op aangeven van de NEa, verder strafrechtelijk onderzoek uit naar fraude met de certificering van duurzame biodiesel.

Beeld: ©NEa

De NEa beschouwt de huidige systematiek nog steeds als een belangrijk en effectief instrument om het aandeel hernieuwbare energie op de Nederlandse markt voor vervoer te vergroten. Tegelijkertijd zien we ook serieuze bedreigingen die aandacht vragen. De belangen in de markt nemen toe, onder meer door een steeds verder stijgende jaarverplichting en bijbehorende prijzen voor hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s). Het is volgens de NEa zaak om het systeem ook voor de toekomst verder te versterken met een stevige juridische basis.

De NEa is met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek om te bepalen welke maatregelen voor de korte en langere termijn genomen moeten worden. Deze maatregelen betreffen het behouden en (waar nodig) herstellen van de vertrouwde systematiek. Om zo te zeggen de mogelijkheden op fraude sterk te reduceren en de gewenste inzet van hernieuwbare energie voor vervoer te vergroten.  

Nederland is hard op weg om het Europees gestelde doel van 10% hernieuwbare energie in vervoer in 2020 te halen. De inzet van met name biobrandstoffen levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Meer weten over de NL systematiek voor hernieuwbare energie in vervoer? Bezoek de website van de NEa voor informatie over de systematiek met HBE’s. en de resultaten voor 2018.
 

*= de voorloper van hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s).