Nederland rijdt steeds meer op afval

De totale hoeveelheid hernieuwbare energie die in 2019 geleverd is aan de Nederlandse vervoerssector is met bijna 40% toegenomen ten opzichte van 2018. In 2019 werd er 58 miljoen gigajoule hernieuwbare energie geleverd waar dat in 2018 nog bijna 42 miljoen gigajoule was. Daarmee ligt Nederland voor om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Dit blijkt uit de rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2019 die vandaag is gepubliceerd door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en door staatsecretaris Stientje van Veldhoven is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Beeld: ©NEa

CO2 uitstoot vergelijkbaar met kolencentrale voorkomen

Bedrijven die brandstof leveren aan de Nederlandse vervoerssector zijn verplicht om een steeds groter deel van hun leveringen in hernieuwbare energie te doen, bijvoorbeeld in de vorm van biodiesel of elektriciteit. In 2019 was dit een verplicht aandeel van 12,5%.
Ondanks de forste stijging van deze zogeheten ‘jaarverplichting’ (in 2018 was het nog 8,5%), hebben de leveranciers in 2019 ruim voldoende hernieuwbare energie geleverd. Mede hierdoor ligt Nederland ook op koers om het doel van 6% CO2-reductie in de brandstofketen in 2020 te halen, aangezien in Nederland al 5,9% CO2-reductie in de keten werd gerealiseerd. Met deze reductie werd 2,5 miljoen ton CO2-uitstoot voorkomen. 2,5Mton CO2 is te vergelijken met wat een kolencentrale in Nederland gemiddeld uitstootte in 2019.

Beeld: ©NEa

HBE-G (zetmeelslurrie) haalt HBE-C (voedselgewassen) in

Het Nederlandse beleid om de inzet van gewassen voor biobrandstof zoveel mogelijk te beperken en afvalstoffen juist te stimuleren werpt zijn vruchten af; in 2019 maakten geavanceerde biobrandstoffen, gemaakt van afvalstoffen, voor het eerst een groter deel uit van het totaal dan conventionele biobrandstoffen, gemaakt van voedselgewassen.
De afvalstof waar de meeste biobrandstof van wordt gemaakt is gebruikt frituurvet. Meer dan 60% van de geleverde biobrandstof aan de Nederlandse vervoerssector wordt gemaakt van deze afvalstof. De biodiesel die gemaakt wordt van afvalstoffen stoten slechts 11% C02 uit ten opzichte van ‘gewone’ diesel en draagt daarmee fors bij aan de C02 reductie die gerealiseerd wordt door het gebruik van biobrandstoffen.

Beeld: ©NEa

De Nederlandse Emissieautoriteit zorgt voor de uitvoering, het toezicht en de handhaving van de Nederlandse wet- en regelgeving.
De verplichting voor brandstofleveranciers is verhandelbaar waardoor er allerlei kansen voor bedrijven ontstaan om nieuwe biobrandstoffen op de markt te brengen en zo bij te dragen aan de realisatie van de klimaatdoelen.