Toezicht op duurzame biobrandstoffen versterkt

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft gisteren de integrale ketenanalyse biobrandstoffen naar de Tweede Kamer gestuurd. In de ketenanalyse wordt aanbevolen om het publieke toezicht naar alle schakels in de biobrandstofketen uit te breiden. In Nederland houdt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) publiek toezicht op de leveranciers die biobrandstof op de markt brengen. De staatssecretaris wil dit toezicht uitbreiden zodat de NEa op de gehele keten toezicht kan houden, van de producent tot aan de eindverbruiker.

De staatssecretaris had opdracht gegeven voor het onderzoek naar aanleiding van de in 2019 vastgestelde fraude met biodiesel. Om de kans op fraude met biobrandstof in de toekomst te verkleinen heeft de NEa afgelopen jaar nauw samengewerkt met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om te komen tot een integrale ketenanalyse biobrandstoffen, die inzicht geeft in hoe Nederland het vertrouwen in duurzaam vervoer en biobrandstof kan versterken.

In de ketenanalyse is onderzocht hoe de systematiek robuuster, doelmatiger en betrouwbaarder gemaakt kan worden. Zodat het vertrouwen in biobrandstoffen kan worden verstevigd en de doelen uit het Klimaatakkoord worden behaald. Staatssecretaris Van Veldhoven: “Om de NEa en de ILT in staat te stellen deze rol te vervullen, borg ik voldoende middelen en menskracht”.

Nederland behoort tot de top 5 van biobrandstof producerende landen in Europa. Op Europees niveau worden ook stappen gezet om met andere grote biobrandstof producenten zoals Duitsland en Frankrijk, structureler informatie uit te wisselen, privaat toezicht te versterken (door de certificering van duurzaamheidssystemen) en transparantie te vergroten.

Meer informatie vindt u op deze pagina.

©NEa