Nederland verdient ruim 440 miljoen euro aan verkoop CO2-rechten

De Nederlandse overheid heeft in 2019 ruim 440 miljoen euro verdiend aan de verkoop van emissierechten. Nederland veilde 17,7 miljoen emissierechten voor het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS). Binnen het EU ETS moeten bedrijven emissierechten inleveren om hun CO2-uitstoot te compenseren, 1 emissierecht staat daarbij gelijk aan de uitstoot van 1 ton CO2. 

In 2018 leverde de verkoop van emissierechten Nederland nog 504 miljoen euro op. Dat de opbrengst is afgenomen komt doordat er in 2019 veel minder emissierechten zijn geveild. In 2018 werden er nog 32,5 miljoen emissierechten geveild waar dat aantal in 2019 bijna gehalveerd is. Dat de opbrengst in 2019 toch dicht in de buurt komt bij die van 2018, is het gevolg van een hogere verkoopprijs van de emissierechten. Waar de prijs in 2018 gemiddeld 15,42 euro was, was dat in 2019 maar liefst 24,61 euro. 

Verkoop emissierechten gehalveerd

De daling van het aantal geveilde emissierechten komt door de in 2019 in werking getreden marktstabiliteitsreserve (MSR). De Europese Commissie heeft de MSR ontworpen met als doel vraag en aanbod van emissierechten meer in balans te brengen. Het feit dat er minder emissierechten geveild worden, heeft volgens marktanalisten de prijs van een emissierecht opgedreven. Het gevolg hiervan is dat de prijsprikkel van het ETS, die bedrijven moet stimuleren om hun productie te verduurzamen, effectiever wordt.

Veilingen

De industrie en de elektriciteitsproducenten in Europa moeten jaarlijks emissierechten inleveren om de CO2-uitstoot te dekken. Een deel van de rechten wordt gratis verstrekt aan de industrie en een deel wordt geveild door Europese overheden. Elektriciteitsproducenten moeten sinds 2013 al hun rechten kopen. Het totaal aantal beschikbare rechten is gemaximeerd en dit plafond neemt ook jaarlijks af. Bedrijven die meer rechten nodig hebben dan zij gratis krijgen om voor hun CO2‑uitstoot te betalen, kopen deze rechten op veilingen of van elkaar. De opbrengsten van de veilingen gaan naar de Nederlandse schatkist.