Biobrandstoffenmarkt blijft groeien in coronajaar 2020

Ondanks de reisrestricties en logistieke beperkingen vanwege COVID-19 bleek de biobrandstoffenmarkt in 2020 in staat om de internationale handel in grondstoffen en biobrandstoffen voort te zetten. Dit is belangrijk omdat veel biobrandstoffen voor een groot deel bestaan uit afvalstoffen die uit alle delen van de wereld worden gehaald. Deze afvalstoffen zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet, worden vervolgens verwerkt tot biobrandstof.

Biobrandstoffen zijn een vervanger voor fossiele brandstoffen en hebben onder meer tot doel om de CO2 uitstoot te verlagen en zo bij te dragen aan een beter milieu. Zo stoten dieselvervangers gemiddeld bijna 90% minder CO2 uit dan reguliere diesel en benzine vervangers gemiddeld zo’n 75% minder CO2. Binnen de Europese Unie was afgesproken dat in 2020 minimaal 10% van de brandstoffen in het vervoer moest bestaan uit hernieuwbare energie. Nederland voldeed in 2020 volgens de Nederlandse emissieautoriteit (NEa), waar deze brandstoffen in een register worden ingeboekt, ruimschoots aan die doelstelling.

De NEa rapporteert jaarlijks over de inboekingen die bedrijven hebben gedaan in het Register Energie voor Vervoer (REV). De rapportage per inboeker 2020 laat zien welke bedrijven vloeibare biobrandstoffen hebben geleverd en ingeboekt, van welke grondstoffen deze brandstoffen gemaakt zijn en uit welke landen de grondstoffen afkomstig zijn. In 2020 werden de biobrandstoffen gemaakt uit dertig verschillende grondstoffen. Ruim 55% van de hoeveelheid biobrandstoffen die geleverd is aan het Nederlands vervoer, is gemaakt van gebruikt frituurvet.

Voor duiding en trends staat er meer informatie in de rapportage Energie voor Vervoer in Nederland over 2020.

Bovenaanzicht van een autoweg wat door een groen landschap loopt, en over een rivier heen.