Eerste release vernieuwd Register Energie voor Vervoer (REV)

Om de nieuwe wet- en regelgeving voor de implementatie van REDII uit te voeren wordt het Register Energie voor Vervoer (REV) aangepast.

Het Register Energie voor Vervoer (REV) is een online systeem waar Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) worden aangemaakt en overgeboekt tussen rekeninghouders. Bedrijven met een verplichting maken van het REV gebruik om te voldoen aan hun verplichting opvoer brandstofleveringen, jaarverplichting en reductieverplichting.

Gedurende 2022 zal de NEa in een aantal stappen nieuwe functionaliteiten toevoegen aan het register. Voor de eerste vier stappen ligt de inhoud grotendeels vast. De verwachting is dat de eerste vier releases in de periode april - juni beschikbaar komen.

Screenshot van het inlogscherm van het register Energie voor Vervoer, met de tekst ‘welkom bij het Register Energie voor Vervoer’, met de mogelijkheid om in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord, of als nieuwe gebruiker te registreren. Naast het inlogscherm staat een foto met bovenaanzicht van een weg met auto, en bomen langs de weg.
Beeld: ©NEa

Versie 4.0 – Basis inboeken voor biobrandstoffen en elektriciteit

In de eerste release worden de functionaliteiten aangeboden waar het meest behoefte aan is. Het gaat hierbij om:
•    De introductie van de nieuwe HBE-soort: HBE-bijlage IX-B, of kortweg HBE-B.
•    Een lijst met beschikbare bestemmingen om bij inboeken aan te geven naar welke bestemming de levering is uitgeslagen. Hierbij wordt in sommige gevallen een vermenigvuldigingsfactor toegepast op de energie inhoud (luchtvaart en zeevaart).
•    De datum voor in productie name van de productie-installatie is uitgebreid met een derde categorie.
•    De Garantie van Oorsprong (GvO), bij gasvormige biobrandstof, wordt als aparte entiteit opgevoerd waardoor een GvO ingezet kan worden voor meerderde inboekingen. Dit kan nodig zijn als bijvoorbeeld aan meerdere bestemmingen is geleverd.
•    Het inboeken van elektriciteit is uitgebreid met de functionaliteit ‘type levering’, waarin een keuze gemaakt wordt uit ‘Elektriciteitsnet’ of ‘Opwek eigen locatie’.
•    De mogelijkheid is toegevoegd om over te boeken naar de afboekrekening.
•    Verschillende kleinere verbeteringen van de applicatie.

Wat kunt u in de volgende releases verwachten?

•    Versie 4.1 – Introductie inboeken ‘Vergroende LNG’ en inboeken weer mogelijk maken via XML-import.
•    Versie 4.2 – Opvoeren brandstofleveringen en Jaaroverzicht.
•    Versie 4.3 – Verder stroomlijnen van de lay-out en het gebruik van het REV.

Een laptop staat open met handen op het toetsenbord. Op het scherm is het dashboard van het register voor Energie voor vervoer
Beeld: ©NEa