Aanpassing reductiefactor CO2-heffing aangekondigd

Het kabinet heeft op 3 juni aangekondigd de reductiefactor voor de CO2-heffing industrie te willen aanpassen. De reductiefactor is belangrijk bij het bepalen van hoeveel dispensatierechten (DPR’s) een bedrijf krijgt. Een DPR kan worden ingezet om het betalen van CO2-heffing te voorkomen. Als een bedrijf 1000 ton CO2 uitstoot en 800 DPR’s heeft, hoeft het maar over 200 ton CO2 ook daadwerkelijk belasting te betalen.

Nieuwe benchmarks in het EU ETS

In 2021 zijn nieuwe aangescherpte benchmarks in het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) van kracht geworden. De benchmarks worden binnen het EU ETS gebruikt om te bepalen hoeveel gratis emissierechten een bedrijf krijgt. Doordat bijna de gehele doelgroep onder de CO2-heffing ook onder het EU ETS valt, worden de EU ETS-benchmarks ook gebruikt bij de berekening van het aantal DPR’s.

Doordat de oude benchmarks nog van kracht waren toen de wet CO2-heffing industrie werd ontwikkeld en de nieuwe benchmarks nog niet waren vastgesteld, is in de wet opgenomen dat de eerste twee jaar van de CO2-heffing de oude benchmarks nog van kracht zouden zijn. Vanaf 2023 worden de nieuwe benchmarks van kracht binnen de CO2-heffing.

De reductiefactor borgt binnen de CO2-heffing de doelstelling in 20230 en zorgt ervoor dat de hoeveelheid emissies die worden vrijgesteld gelijk is aan deze doelstelling.

4 megaton extra reductie

Naast de geplande aanpassing voor de nieuwe benchmarks wil het kabinet het aantal DPR’s in omloop versneld afbouwen om zo een extra reductie van 4 megaton (Mton) CO2 binnen de industrie te realiseren. Dit wil het kabinet bereiken door de reductiefactor scherper en sneller te verlagen.

Om zowel de aanscherping van de benchmarks als extra 4 Mton te realiseren stelt het kabinet voor om de reductiefactor voor het jaar 2023 vast te stellen op 1,213 en deze ieder daaropvolgend kalenderjaar te laten afnemen met 0,078. De nieuwe hoogte van de reductiefactor die nodig is om de extra reductie te realiseren is vastgesteld door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Drie rokende schoorstenen tegen een blauwe lucht
Beeld: ©NEa