Livegang NEa meldpunt voor het signaleren van misstanden en overtredingen

Vanaf 1 januari 2022 is de NEa aangewezen als publiek toezichthouder op de keten van duurzame biobrandstoffen. Het is onze taak om aanvullende zekerheid te bieden in de duurzaamheid van de biobrandstoffen. Dit is voor de NEa aanleiding geweest om een meldpunt op te zetten voor signalen en vermoedens van niet naleving, zowel in het duurzaamheids- als emissiehandelssysteem.

Man achter een laptop met alleen de handen zichtbaar.
Beeld: ©NEa

Het meldpunt is per 20 oktober live gegaan. Aan de hand van ingekomen meldingen kan de NEa niet alleen bepalen welke bedrijven onderzocht moeten worden, maar ook risicoanalyses uitvoeren om ons werk op af te kunnen stemmen.

Niet naleving is nadelig voor de sector; het brengt schade toe aan de maatschappelijke acceptatie van het duurzaamheids- en emissiehandelssysteem en schaadt een gelijk speelveld tussen bedrijven die zich aan de regels houden en bedrijven die bewust of onbewust de regels omzeilen. Daarnaast heeft regelovertreding een negatieve impact op de doelen van het duurzaamheids- en emissiehandelssysteem. Elk bedrijf in de keten, elke certificeerder & verificateur, elke schemabeheerder van een duurzaamheidssysteem en elke overige belanghebbende kan overtreding van regels signaleren.

De NEa werkt zoveel mogelijk samen met ketenpartners als private certificeerders, schemabeheerders van duurzaamheidssystemen en andere publieke toezichthouders. Maar ook andere partijen nodigen wij uit om met ons samen te werken en misstanden te melden. Preventie en handhandhaving van niet naleving is in ieders belang. Een gezamenlijke aanpak waarbij kennis en informatie gedeeld wordt zien wij als voorkeursaanpak om ervoor te zorgen dat fraude of niet naleving niet loont.

Meer informatie over het meldpunt is hier te vinden.