Veiling emissierechten levert 12,8% meer op dan in 2022

De veiling van emissierechten heeft Nederland in 2023 meer dan € 1,2 miljard opgeleverd. Dit is 12,8% meer dan in 2022. Zowel de gemiddelde prijs als het aantal geveilde rechten lag iets hoger dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de veilingmonitor van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Veilingmonitor 2023
Beeld: NEa

In 2023 fluctueerde de prijs van een emissierecht tussen de 75 en 100 euro per ton CO2. Maaike Breukels, domeinhoofd Emissiehandel: “De prijs was stabieler dan een jaar eerder, toen de grote bewegingen in de gasprijs oversloegen naar de markt voor emissierechten. Vanaf half november is er echter een gestage prijsdaling zichtbaar. Aan het eind van het jaar was namelijk minder vraag naar emissierechten, omdat de relatief zachte winter en de lagere productie van de Europese industrie voor een lagere CO2-uitstoot zorgden.”

Het totaal aantal emissierechten dat op de markt komt wordt jaarlijks afgebouwd, met 2,2% per jaar in 2021-2023 en met 4,3% in 2024-2027 en daalt uiteindelijk naar 0 in 2039. Daarnaast stelt de Europese Commissie (EC) het veilingvolume jaarlijks bij, afhankelijk van de inzet van de marktstabiliteitsreserve (MSR). Voor de MSR berekent de EC de hoeveelheid rechten die in omloop zijn en de hoeveelheid rechten die nodig zijn voor de deelnemers van het EU ETS om aan hun verplichting te voldoen. Als er naar verhouding te veel rechten in omloop zijn, worden er minder rechten geveild in dat jaar. De EC voegt dat aantal rechten toe aan de MSR om in een later jaar alsnog te veilen, indien nodig. In 2023 zijn er minder rechten aan de MSR toegevoegd dan in 2022 en dus zijn er meer rechten geveild. 

Veiling van emissierechten

In het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) kunnen bedrijven op twee manieren aan emissierechten komen om hun emissies te vereffenen: via gratis toewijzing en via veiling. Veiling is een transparante manier om emissierechten uit te geven en sluit aan bij het principe dat de vervuiler betaalt voor de CO2-uitstoot. Het grootste deel van de emissierechten komt dan ook via veiling op de markt: in de 4e handelsperiode (2021-2030) wordt naar verwachting ongeveer 57% van de rechten geveild.

Veiling van emissierechten gebeurt op basis van de veilingverordening (Verordening (EU) 1031/2010). Hierin is vastgelegd dat elke lidstaat een veiler moet aanwijzen. Voor Nederland is dit de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De NEa monitort het verloop en de financiële afwikkeling van de veilingen en stelt jaarlijks een veilingmonitor op.