Een eenvoudig effectief EU ETS

Dit rapport geeft zeven oplossingsrichtingen en vele concrete maatregelen voor vereenvoudiging van het Europese emissiehandelssysteem.