Nieuwsbrief Jaarafsluiting 2022 #01

Op 1 mei 2023 vindt de Jaarafsluiting 2022 plaats. In dit bericht hebben we een aantal aandachtspunten uitgelicht. Deze gaan over de planning en handelingen in het REV. Ook leest u actuele informatie over de voorwaarden die voor de jaarafsluiting van toepassing zijn.

Deze jaarafsluiting gaat over de brandstofleveringen en leveringen van hernieuwbare energie die in 2022 plaatsvonden. Een voorwaarde om aan uw verplichtingen voor hernieuwbare energie en emissiereductie te voldoen, is uw gegevens op tijd, correct en volledig registreren in het Register Energie voor Vervoer (REV). Een goede voorbereiding draagt bij aan een goede afronding van uw jaarafsluiting 2022.