Wat gebeurt er als ik niet op tijd een CBAM-rapport indien?

De Europese Commissie controleert de CBAM-rapporten die zijn ingediend en vergelijkt deze met de aangiftes tot invoer. Zij stuurt de NEa een lijst met de CBAM-aangevers die volgens haar niet aan de aan de rapportageverplichting hebben voldaan. Voor de aangevers op deze lijst kan de NEa besluiten om een correctieprocedure op te starten. In deze correctieprocedure moet u alsnog een volledig CBAM-rapport indienen via het (Voorlopig) CBAM-register. Het kan zijn dat u ook een boete krijgt.