Wat moet ik doen als de producent geen gegevens kan/wil verstrekken?

Als de Producent (nog) niet in staat is om de EU-methode toe te passen, zijn tijdelijk ook andere methoden toegestaan.

Tot en met juli 2024 mag u standaardwaarden / default values gebruiken voor het invullen van het CBAM-rapport. Deze standaardwaarden zijn te vinden op de website van de Europese Commissie. Voor importen tot en met december 2024 is het ook toegestaan om de emissiegegevens te bepalen op grond van een regeling voor Koolstofbeprijzing in Derde landen of monitoring van emissies in het land of regio waar de Installatie zich bevindt, of op grond van een regeling voor monitoring van emissies binnen de installatie. De voorwaarde voor het gebruik van deze alternatieve methoden is dat de dekking en nauwkeurigheid van de gerapporteerde emissiegegevens vergelijkbaar zijn met de EU-methode.

Voor de periode daarna moet u de EU-methode gebruiken om van de producent de benodigde informatie voor het CBAM-rapport te verkrijgen. De NEa begrijpt dat dit in de praktijk niet altijd gemakkelijk is, maar verwacht dat de CBAM-aangever alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om de gegevens van de producent te verkrijgen. Wat redelijkerwijs mogelijk is verschilt van geval tot geval. In ieder geval geldt dat van een CBAM-aangever die grote hoeveelheden CBAM-goederen importeert, kan meer worden verwacht dan van een CBAM-aangever die een kleine hoeveelheid
importeert.