Jaarafsluiting EU ETS

De jaarafsluiting is een onderdeel van de nalevingscyclus in het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). De jaarafsluiting bestaat uit een aantal verplichtingen die jaarlijks terugkeren. 

Verplichtingen jaarafsluiting

  • Actueel houden van het monitoringsplan (MP) en, indien van toepassing, het monitoringsmethodologieplan (MMP). Uiterlijk 31 december moeten alle wijzigingen in het MP en het MMP gemeld zijn aan de NEa, zodat de NEa beschikt over een actuele versie. Meer informatie over wijzigingen in het MP kunt u vinden onder Monitoring emissies
  • Melden stopzetten (sub)installatie. Uiterlijk 19 januari moet deze stopzetting zijn gemeld aan de NEa. Lees meer over het stopzetten van een (sub)installatie.
  • Verzoek verificatie op afstand (indien van toepassing). Dit verzoek moet uiterlijk 31 december zijn ingediend.
  • Indienen verbeterrapportage (indien van toepassing). 
  • Melden van een tijdelijke afwijking (indien van toepassing).

Tijdlijn jaarafsluiting

  • Februari: ontvangen emissierechten (indien van toepassing).
  • Uiterlijk 31 maart: indienen van geverifieerd emissieverslag, invoeren emissierechten en indienen geverifieerd activiteitsverslag.
  • Uiterlijk 30 april: inleveren emissierechten.
Tijdlijn emissiehandel
©NEa

Tijdlijn CO2-heffing

Op 1 januari 2021 is de CO2­-heffing ingegaan om te borgen dat de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2030 is verminderd met 14,3 Mton. Meer hierover leest u in het webdossier over de CO2-heffing. De tijdlijn voor CO2-heffing ziet eruit als volgt: