Jaarafsluiting emissiehandel

De jaarafsluiting is een onderdeel van de nalevingscyclus van emissiehandel. De jaarafsluiting bestaat uit een aantal verplichtingen die jaarlijks terugkeren. 

Voordat het mogelijk is deel te nemen aan de jaarafsluiting moet aan de volgende verplichtingen zijn voldaan:

  • Actueel houden MP en indien van toepassing MMP: uiterlijk 31 december moeten alle wijzigingen van het monitoringsplan en het monitoringsmethodologieplan aan de NEa gemeld zijn, zodat de NEa beschikt over een actuele versie. Meer informatie over wijzigingen van het MP kunt u vinden onder Monitoring emissies
  • Melden stopzetten (sub)installatie: uiterlijk 19 januari moet deze stopzetting zijn gemeld aan de NEa, hier leest u meer over het stopzetten van een (sub)installatie.
  • Indien van toepassing verzoek afzien locatiebezoek door verificateur: uiterlijk 31 december.
  • Indien van toepassing verbeterrapportage
  • Indien van toepassing het melden van een tijdelijke afwijking.


De taken binnen de jaarafsluiting zien er als volgt uit:

  • Ontvangen emissierechten in februari, indien van toepassing
  • Indienen van geverifieerd emissieverslag, invoeren emissierechten en indienen geverifieerd activiteitsverslag uiterlijk 31 maart
  • Inleveren emissierechten uiterlijk 30 april
Tijdlijn emissiehandel
©NEa
Tijdlijn Emissiehandel

CO2-heffing

Als uw installatie ook onder de CO2-heffing valt, ziet u hieronder welke tijdlijn hiervoor van toepassing is. Meer informatie leest u in het webdossier.

Tijdlijn CO2-heffing